Halvvägshus

·        Den som genomgått förlängd behandling på Hatten har möjlighet att bo i vårt halvvägshus Slokhatten upp till 6 månader. 

·      Halvvägshuset är ett kollektivboende för fyra personer i en villa som ligger strax intill behandlingshemmet.

·        Här kan socialisationen mot ett liv i drogfrihet mogna inför nästa steg som är eget boende eller en av våra träningslägenheter. 

·        Patienterna som bor i halvvägshuset arbetar eller studerar och har påbörjat sin eftervård.