Öppenvård

·        Hatten erbjuder öppenvård för dem som har ordnat boende. 

·        Öppenvården pågår i sju veckor och är schemalagd varje vardag kl. 8–15.

·        Innehållet är i stort sett detsamma som i primärbehandlingen, inkluderar  även eftervård och anhörigvecka.