Förlängd behandling

Efter genomförd grundbehandling flyttas patienten till förlängd behandling. 

·     Den förlängda behandlingen pågår 3–6 månader och består av två huvudlinjer, där patientens arbete med sig själv fördjupas och där patienten också förbereds inför ett liv efter behandlingen.

·     Patientens arbete med sig själv sker genom arbete med 12-stegsprogrammets steg 4–7.

·       Deltagande i kriminalitetsprogram, anhörigprogram, våldsprogram och sorgbearbetning.

·        Patientens förberedelse för ett liv efter behandlingen sker dels genom en social planering som innefattar att patienten får stöd att söka jobb och bostad, dels genom att patienten får stöd med att upprätta relationer med viktiga personer i sitt nätverk.