Grundbehandling

Hattens primärbehandling erbjuder tre varianter beroende på patienternas tidigare behandling:

- Traditionell primärbehandling på 28 dagar.

- En förkortad primärbehandling på 14 dagar för de som i anslutning till plaeringen på Hatten genomgått en längre behandling inom kriminalvården.

- En veckas primärbehandling för de som genomgått kriminalvårdens hela 12-stegsprogram i anslutning till placeringen på Hatten.

 

Redan vid introduktionen som föranlett en placering planeras vården för patienten. Vid planeringens start upprättas en genomförandeplan som är unik för varje individ.

Behandlingen baseras på Anonyma Alkoholisters 12-stegsfilosofi. Varje dag är schemalagd mellan kl.7-21 med dagliga föreläsningar och gruppterapi.