Behandlingsprogram

 

 

 

 

 

• Introduktion i 12-stegsprogrammet.

• Föreläsningar om sjukdomsbegreppet, sjukdomsutvecklingen och sociala konsekvenser.

• Gruppterapi, där patienten arbetar med sina attityder, konsekvenser, försvarsmekanismer samt den emotionella avtrubbningen.

• Det egna ansvaret för tillfrisknande betonas.

• 12-stegsmöten (AA, NA och DAA).

Målet är att patienten ska uppnå självinsikt och ta ansvar för sitt tillfrisknande och sin drogfrihet.