Eftervård

 

 När behandlingen börjar närma sig sitt slut planerar man för patientens eftervård.

·       En eftervårdsgrupp träffas i våra lokaler en gång i veckan under två år. 

·        Eftervård i form av gruppterapi ger patienten stöd att fortsätta sitt liv i drogfrihet.

·        Att regelbundet få träffa och utvecklas tillsammans med andra som genomgått behandling är ett ovärderligt stöd för patienten.  

·        Ett krav under de två åren i eftervård är att patienten är helt drogfri och fortsätter att regelbundet besöka självhjälpsgrupper som exempelvis AA-möten och NA-möten.