Hattens uppföljningsrapport 2019

Följande rapport är en två-, tre- samt sjuårsuppföljning på patienter inskrivna på Hattens behandlingshem mellan åren 2008 - 2016.